لینک خرید فایل(بررسی میکروتوربین و ساختار و کاربرد آنها)

بررسی میکروتوربین و ساختار و کاربرد آنها|30013304|nqw30009153|بررسی میکروتوربین و ساختار و کاربرد آنها
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان بررسی میکروتوربین و ساختار و کاربرد آنها آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

ميكروتوربينميكروتوربينها در واقع توربينهاي گازي كوچكي هستند كه معمولاً ظرفيت آنها بين 30 تا 500 كيلووات مي‌‌باشد. اجزاي اصلي يك ميكروتوربين در شكل2 نشان داده شده است. در يك ميكروتوربين هوا توسط يك كمپرسور جريان شعاعي (سانتريفوژ) متراكم شده و سپس در يك مبدل حرارتي ركوپراتور توسط گازهاي گرم خروجي از توربين، پيش گرم مي‌شود. آنگاه هواي گرم شده در محفظه احتراق با سوخت مخلوط شده و محترق مي‌گردند. گازهاي داغ حاصل از احتراق كه فشار و دماي بالايي دارند، در يك توربين منبسط شده و از اين طريق روي توربين كار انجام مي‌دهند. سپس اين كار توسط يك ژنراتور به توان الكتريسيته تبديل مي‌شود. كار حاصل از انبساط با چرخاندن توربين، باعث حركت دادن كمپرسور نيز مي‌شود. سرانجام گازهاي خروجي از توربين انبساط به مبدل حرارتي ركوپراتور رفته و باعث پيش گرم شدن هواي خروجي از كمپرسور مي‌شود.اكثر طرحهاي ميكروتوربين‌ها تك محوره مي‌باشد كه از يك ژنراتور مغناطيس دائم سرعت بالا، براي توليد ولتاژ و فركانس متغير جريان متناوب (AC) استفاده مي‌شود. بيشتر واحدهاي ميكروتوربين‌ها براي مصارف دائمي طراحي مي‌شوند كه مي‌توان براي افزايش راندمان، گرما را نيز بازيافت كرد.شكل2 اجزاي اصلي يك ميكروتوربين كه براي كاربرد CHP بكار مي‌رود.كاربرد ميكروتوربين در توليد همزمانبرخي از مشخصات ميكروتوربينها در حالت CHP در جدول2 ارائه شده است. دماي گازهاي خروجي از ميكروتوربين در حدود 205 تا 320 درجه سانتيگراد مي‌باشد. در كاربردهاي CHP با استفاده از يك مبدل حرارتي ديگر (بجز ركوپراتور) گرماي موجود در گازهاي احتراقي خروجي، به سيستم آب داغ منتقل مي‌گردد. اين گرماي خروجي مي‌تواند در مصارف مختلفي به كار گرفته شود، مثلاً‌ در گرمايش آب شرب، در چيلرهاي جذبي و تجهيزات رطوبت زدايي خشك كن، گرمايش فضاها، گرمايش فرآيندها و ساير اماكن و ساختمانها. البته در بعضي از ميكروتوربينهايي كه در CHP به كار مي‌روند، از ركوپراتور استفاده نمي‌شود، در اين صورت دماي خروجي، بالاتر است.