لینک خرید فایل(گرماسازهاي ساختماني و بهینه سازی آن و بررسی سیستمهای گرمایشی و شوفاژها و مضرات آنها)

گرماسازهاي ساختماني و بهینه سازی آن و بررسی سیستمهای گرمایشی و شوفاژها و مضرات آنها|30010303|nqw30009153|گرماسازهاي ساختماني و بهینه سازی آن و بررسی سیستمهای گرمایشی و شوفاژها و مضرات آنها
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان گرماسازهاي ساختماني و بهینه سازی آن و بررسی سیستمهای گرمایشی و شوفاژها و مضرات آنها آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

فهرست:بهينه سازي مصرف انرژي در ساختماننگاهي بر معماري گرمايشي ساختمانهاي EFEMرادیاتور شوفاژ در طرح تار عنکبوتی ، نسل جديد سيستم هاي گرمايشيآشنايي با شوفاژهاي ديواريمضرات رسوبات سيستم گرمايشي شوفاژانتخاب ديگ شوفاژمعرفي سيستم هاي گرمايشي تابشي

بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمانتوجه به طبيعت در معماري از قرن 19 آغاز شد. جان راسكين توجه معماران را به نظم هارمونيك و متوازني جلب كرد كه در طبيعت وجود دارد. ويليام موريس به موضوع بازگشت به زندگي در اطراف و حومه سبز شهرها اشاره كرد تا بتوان از طبيعت بهره برد.برخي از معماران براي ايجاد پيوند و هماهنگي بين انسان و محيط طبيعي از طريق فضاي معماري به فكر استفاده از مصالح و مواد طبيعي و در مواردي كاربرد روشهاي بومي افتادند. رايت و حسن فتحي را مي توان از جمله اين معماران به شمار آورد.كاربرد روز افزون و گريزناپذير تكنولوژي صنعتي و سپس تكنولوژي الكترونيك موجب شد كه گروهي از معماران و شهرسازان در پي يافتن راه حلهايي براي آشتي دادن تكنولوژي پيچيده با طراحي و مسايل محيطي باشند.به همين سبب كاربرد تكنولوژي پيچيده و كم توجهي به مسائل محيطي در طراحي و احداث فضاهاي معماري و شهري چندان دوام نياورد و به ويژه پس از مسئله بحران انرژي، موضوع هماهنگ سازي فضاي معماري با محيط طبيعي مورد توجه قرار گرفت و معماري (اكوتك) به تدريج جايگزين معماري (هاي تك) گرديد كه از دهه 1990 مورد توجه واقع شده بود. در پايان قرن بيستم، شماري از تركيبهاي جالب طراحي ساختمان پديد آمد كه به عنوان آثار اكوتك شناخته شد و به اين ترتيب استفاده از تكنولوژي عالي با توجه به ملاحظات محيطي صورت گرفت. نحوه و چگونگي استفاده از اين تكنولوژي در هماهنگي با محيط طبيعي در همه انواع بناها يكسان نبوده و نخواهد بود. در برخي از بناهاي مهم و شاخص معماري و شهري گاه از آخرين ابداعات فني استفاده مي شود به گونه اي كه به نظر مي رسد استفاده از آن روشها براي كشورهاي در حال توسعه گاه در دوره معاصر چندان مقدور نيست، اماتجربيات كشورهاي اروپايي در برخي از زمينه ها به ويژه در مورد بعضي از بناهاي كوچك مانند واحدهاي مسكوني مي تواند بسيار سودمند باشد. به همين سبب نمونه اي از اقدامات نسبتاً ساده در زمينه طراحي و ساخت واحدهاي مسكوني بدون استفاده از سيستم گرم كننده معرفي مي شود. توجه به طراحي چنين واحدهايي از يك سو به دليل كمبود سوختهاي فسيلي و از سوي ديگر به سبب آلوده زا بودن سوختهاي فسيلي گرم كردن يا خنك كردن و تهويه ساختمانها باشند و هم زمان با آن تلاش كنند كه از اتلاف انرژي در بناها جلوگيري كنند تا به اين وسيله اساساً به سوخت و انرژي كمتري نياز باشد و ميزان آلودگي هاي محيطي نيز به حداقل ممكن كاهش يابد. به همين منظور در برخي از تجربيات تلاش مي شود با عايق كاري مناسب بنا به انرژي كمتري نياز باشد.نگاهي بر معماري گرمايشي ساختمانهاي EFEMمجموعه سكونت گاه هايي كه در بستر يك محيط طبيعي و سبز در بيست كيلومتري جنوب شهر گوتنبرگ در سوئد متشكل از بيست خانه تراس دار طراحي و ساخته شده اند به گونه اي است كه در طراحي و ساخت آنها تلاش شده از كمترين مقدار انرژي استفاده شود.

اين مجموعه توسط شركت EFEM با همكاري چند دانشگاه و مركز تحقيقاتي از جمله دانشگاه تكنولوژي چالمرز، شوراي تحقيقات ساختماني سوئد و مؤسسه ملي تحقيقات و آزمايش سوئد؛ بررسي، طراحي و ساخته شده است.